No image available

Thời gian như tên bắn ấy

Thời gian như tên bắn ấy nhỉ ! Cũng Chủ Nhật giờ này tuần trước , chúng tôi 4 đứa thuê một chiếc tàu chở ra giữa biển bơi dưới ánh trăng , bơi…