Năm 2007 Uncategorized

Năm 2007

  Năm 2007, được tặng cuốn Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th, mình thích lắm luôn, đi đâu cũng cầm theo. Lúc đó nhà ko có điều kiệ…
Tối hôm qua (thứ 7) Uncategorized

Tối hôm qua (thứ 7)

  Tối hôm qua (thứ 7), như thường lệ, mình đi xe Hoàng Anh xuống Bình Thuận. Xe chạy ẩu hơn bình thường rất nhiều, lũ lượt nối đuôi xe kh…
Sợ quá Uncategorized

Sợ quá

  Sợ quá, chắc phải đến hơn 3 năm mới có một cái ảnh đủ tiêu chuẩn làm avatar mà có cái mặt mình. phải tăng cường selfie mới được. See Tr…