No image available Uncategorized

Đêm lạnh khát tình

Đêm lạnh khát tình Kể từ khi em xa Đói chẳng yêu ngọn lửa tình còn hay tắt, góc tối ơi chúng ta còn làm bạn hay số phận đã an bài, ngày xa xưa…
No image available Uncategorized

THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ

THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ... Thiên Chúa tự hữu và toàn năng, khả thi mọi thứ, vậy mà lại có điều “không thể” đối với Ngài sao? Nói như vậy nghe rất…