• Cai thuốc lá thầy lang Nghị •

• Cai thuốc lá thầy lang Nghị •
– Đảm bảo cai thuốc sau 10 ngày.hút thuốc 30 năm cũng cai được.
– HỨA sau:
– 5 ngày đầu cắt cơn thèm. Không đụng tới điếu thuốc.
– 10 ngày cai vĩnh viễn > ( Khói thuốc khét).
– Không mệt mỏi , không ảnh hưởng tới công việc.không nghiện lại.
– Hàng chính gốc.đảm bảo chất lượng.không lấy hàng CHỢ nhé ae.
– Mở quầy thuốc làm ăn lâu dài.
– Chỉ cần làm theo mình hướng dẫn.cộng với quyết tâm cai thì đảm bảo cai thành công.
Lh:0975348526 &. 0942935612.