Month: May 2015

No image available Uncategorized

THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ

THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ... Thiên Chúa tự hữu và toàn năng, khả thi mọi thứ, vậy mà lại có điều “không thể” đối với Ngài sao? Nói như vậy nghe rất…