Month: July 2015

No image available Uncategorized

Đêm lạnh khát tình

Đêm lạnh khát tình Kể từ khi em xa Đói chẳng yêu ngọn lửa tình còn hay tắt, góc tối ơi chúng ta còn làm bạn hay số phận đã an bài, ngày xa xưa…