Month: November 2016

Sợ quá Uncategorized

Sợ quá

  Sợ quá, chắc phải đến hơn 3 năm mới có một cái ảnh đủ tiêu chuẩn làm avatar mà có cái mặt mình. phải tăng cường selfie mới được. See Tr…