Month: January 2017

47B Uncategorized

47B

  47B... 30 tháng Chạp năm Bính Thân. Đài đang phát " take me to your heart"! See Translation
Năm 2007 Uncategorized

Năm 2007

  Năm 2007, được tặng cuốn Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th, mình thích lắm luôn, đi đâu cũng cầm theo. Lúc đó nhà ko có điều kiệ…