Month: March 2017

No image available Uncategorized

#docsachthatphongcach

#docsachthatphongcach Đọc Sách Thật Phong Cách! Sách luôn có một quyền năng tuyệt vời là đưa ta về với góc nhỏ an yên của sự tĩnh tại và thấu …
No image available Uncategorized

1

1. Con gái, dù có bàn tay ai đó muốn chở che những lúc yếu lòng nhất thì xin nhớ vẫn phải tự mình đứng lên. Mọi sự buông xuôi sẽ khiến cho tâm…
No image available Uncategorized

Một chút để nhớ

Một chút để nhớ! Nhiều năm trước ngày Giỗ Bà ngoại 11/3 thì mình ít có mặt ở Sài gòn. Mà thường xuyên phải có mặt ở Nhà Thờ Tắc Sậy - Bạc Liêu…