Month: August 2017

No image available Uncategorized

Là lá la

Là lá la! Thương thay số phận của mày Buôn lậu hàng giả mặt dày gớm ghê Đứa nào chẳng có máu dê Mà còn há miệng xin thề là oan? Mánh khoé này …