3/5/17

3/5/17
Ngày đầu tiên đến Paris, thật may có sự nhiệt tình không kể hết của chị Gai Joé Nguyen, học viên lớp Phương pháp dạy tiếng Việt hè năm kia, từ việc tìm thuê hộ nhà đến việc từ hôm qua đã chuẩn bị sẵn cho một lô một lốc đồ dùng và chiều nay đưa đi khám phá Cité Universitaire de Paris, rồi chợ Tàu, đi tàu Tram.
Thấy vỉa hè Paris chỗ quận 13, hàng rong vẫn đầy 🙂