1 1 1 1 1  
l a n g th a n g
q u ê n
l ố i v ề ,
ngắm những dòng sông ,
gặp gỡ những tâm hồn đẹp và những con người đồng điệu !☁️☁️☁️
See Translation

Comments are closed.