7 năm trên FB và 10 năm ngoài đời

7 năm trên FB và 10 năm ngoài đời. Người ấy cùng năm sinh tháng đẻ, cân nặng dáng người hao hao y mình, đã thế còn có kiểu cùng béo cùng gầy, cùng sa ngã.
Chỉ khác cái nỗi người ý là đại gia còn mình là đứa chuyên đời hô hào vô sản các nước đoàn kết lại.
Người ấy lại còn có con xe mà lần nào nhìn thấy mình cũng khóc xong rồi mình lạy nó luôn, từ đó cam phận làm xe ôm cho người ấy.
Người ấy còn sắp đi đến trời Âu xa xôi. Thôi được rồi, quà cáp hãy cứ đầy nồi nhé. Yêu thương!