Ai đứng như bóng dừa

1  
Ai đứng như bóng dừa
Tóc (đã) dài bay trong gió
(“Dáng đứng Bến Tre” phiên bản Yoga giữa các em dừa đẹp trai dân dã ngọt ngào)
See Translation

Comments are closed.