Ăn sáng như ăn mày thì ăn trưa phải như một bà hoàng nhá :)

1  
Ăn sáng như ăn mày thì ăn trưa phải như một bà hoàng nhá :).
See Translation

Comments are closed.