climegaads

No image available Uncategorized

THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ

THIÊN CHÚA KHÔNG THỂ... Thiên Chúa tự hữu và toàn năng, khả thi mọi thứ, vậy mà lại có điều “không thể” đối với Ngài sao? Nói như vậy nghe rất…
No image available Uncategorized

NỖI BUỒN CỦA CHA

NỖI BUỒN CỦA CHA Những nhà tranh phên lá/ Cửa sập(*) giờ đâu lưa? Nước sông chả còn cá/ Sầu biết mấy cho vừa? Trâu già sứt mũi đứng/ Ậm ò điệu…