Bà Bộ trưởng khẳng định không người thân nào trong gia đình bà làm lãnh đạo VN Pharma và không liên quan đến công ty này dưới bất kỳ khía cạnh nào

Bà Bộ trưởng khẳng định không người thân nào trong gia đình bà làm lãnh đạo VN Pharma và không liên quan đến công ty này dưới bất kỳ khía cạnh nào, kể cả duyệt thầu hay tác động để công ty non trẻ này sau vài năm thành lập đã trúng đấu thầu dược hàng nghìn tỷ đồng!
Theo tôi, ông Hoàng Văn Dũng, em chồng bà Tiến (được cho là Phó Tổng giám đốc VN Pharma trước khi xảy ra vụ án) cần lên tiếng phản hồi, dù là em chồng, nhưng theo luật ông không được coi là người thân của bà Tiến. Ngoài ra để thể hiện nghiêm minh, bà Bộ trưởng cần yêu cầu thanh tra Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền khác thanh tra toàn bộ các cuộc đấu thầu dược mà công ty này đã trúng!