Bạn C cần đồ trẻ em và tập vở cho mấy em

Bạn C cần đồ trẻ em và tập vở cho mấy em, các bạn có sẵn đồ cũ của các bé mặc chật thì cho bạn C xin nhé.
Đợt này chỉ ở trong cồn là nặng nên bạn C sẽ ưu tiên lo cho các em quần áo và tập vở, do mưa lũ cuốn đi hết đồ dùng học tập của các em, bạn C sẽ mang ra cho kịp để các em có thể đi học lại bình thường .
Đa tạ .