“Bản Chất Của Con Người Là Yêu Thương

1  
“Bản Chất Của Con Người Là Yêu Thương – Hiền Từ. Đó là đặc tính nổi trội của bản chất con người.
Giận Dữ, Bạo Lực và Gây Hấn nhất định có thể nảy sinh, nhưng chúng chỉ xuất hiện khi chúng ta thất vọng trong những nỗ lực nhằm đạt được yêu thương. Chúng Không Phải Là 1 Phần Bản Tính Của Chúng Ta ”
____DLLM 14___
See Translation