Bắt đầu đến kỳ thi quốc gia tốt nghiệp bác sĩ

Bắt đầu đến kỳ thi quốc gia tốt nghiệp bác sĩ. Giờ này của nhiều năm trước mình cũng đang chổng mông lên mà ôn, tuy vậy, chỗ đọc kỹ các thầy cô chả bao giờ hỏi đến mới lạ.
Chỉ còn 1 bước nữa thôi nếu vượt qua được cả hội đồng các giáo sư tiến sĩ cầm dao bầu chặt chém là các em có thể tự tin ra đời làm đồng nghiệp của tôi mà không còn điều gì khiến mình sợ hãi như thế cả.
(Năm nay mình đi học, không ở nhà như mọi năm. Coi như sinh viên thoát được 1 ác nhân nghiêm túc, cảm thán).
Chúc các em thi tốt.