Bên mình khách mua thuốc đi nước ngoài rất nhiều

Bên mình khách mua thuốc đi nước ngoài rất nhiều.
700k đối với Việt Kiều đúng thật là rẻ không phải vì họ giàu mà thật sự họ đã chạy chữa nhiều nơi kể cả điều kiện chăm sóc y tế tốt ở nước ngoài mà không khỏi.
thuốc nhà mình là thuốc nam, an toàn, dùng đơn giản hợp cơ địa khỏi rất nhanh.
Tiếng lành đồn xa, xa, xa lắc lơ. Đi xuyên lục địa.
Khách hàng bên mình khi dùng nên tin. Và nên dùng đúng + đủ + kiêng khem kĩ
Chúc mọi người nhanh khỏi bệnh.
See Translation