BÌNH MINH TRONG TIM

BÌNH MINH TRONG TIM.
Yên bình rực rỡ ở muôn nơi.
Tận đáy trong tim lẫn nụ cười.
Ngập tỏa phơi bày nhiều nhẫn ái.
Lan tràn ẩn hiện khoảng tình khơi.
Vòng tay tạo Thái dương quang ảnh.
Chân bước chào thơ Nguyệt sắc đời.
Hãy giữ niềm tin người xử thế.
Tâm hồn tốt đẹp sẽ nhàn ngơi.
Sáng CN… 14.5.2017
Hùng Minh Trần
( Bài XUỚNG).
&%&%&%
. HẠNH PHÚC MINH TRẦN

Buổi sáng bây giờ được nghĩ ngơi
Niềm vui hạnh phúc ở trong đời
Lên rừng rộng ngắm trời sâu thắm
Lặn biển quanh nhìn đất mãi khơi
Lão Mạnh đâu rồi đang ngủ nướng
Hùng Ông ở đấy cũng vui cười
Ngày chơi thoải mái tình thêm đượm
Cuộc sống gia đình vẫn tỏa nơi.
Bap Lục
( Bài HỌA)
&%&%&%&
HỎI THĂM…
Bap Lục lâu rồi,chẵng nhắc chơi.
Tình xưa ngẫm thấy,..đã xa rồi.
Ân tràn buổi nọ, còn không nữa
Nghiã đổ hôm nào, có cạn vơi.
Phú họa đường thi,lòng phấn khởi.
Thơ đề,…rộng ý,..dạ nồng khơi.
Anh em,..kết bạn,..vui chia sẻ.
Thẻ gắn bài treo, xướng tuyệt vời.
Anh Tan Nguyen
( Bài Góp vui).