Bữa giờ nhạc Việt không chấm được bài nào

Bữa giờ nhạc Việt không chấm được bài nào, nên nghe nhạc chị Ti cho lành. : )))
See Translation

Comments are closed.