Các anh bên Fahasa nói là không ngờ Thanh ký sách đông thế

Các anh bên Fahasa nói là không ngờ Thanh ký sách đông thế! Nên không chuẩn bị trước đủ ghế!
Buổi ký của Thanh đông nhứt mấy ngày hội sách! Bởi vì Thanh bầu nên các bạn tới ngắm bà bầu bụng bự đó thôi
Thanh vừa hạ cánh tới SG! Về hun Min rồi đi họp luôn hiu hiu
Mệt quá các mẹ ạ