Các bạn ơi vì bố bạn Chương không biết chữ nên ông đã mượn điện thoại của em trai (chú Ngoan) để gọi mình cảm ơn và uỷ quyền cho chú ra Ngân hàng rút tiền từ thiện

Các bạn ơi vì bố bạn Chương không biết chữ nên ông đã mượn điện thoại của em trai (chú Ngoan) để gọi mình cảm ơn và uỷ quyền cho chú ra Ngân hàng rút tiền từ thiện. Vì chị gái Chương cũng ko có TK, bố và chú đều không có nên phải nhờ TK của bạn của Chương. Và họ đã nhận đủ tiền. Riêng 500 ngàn mình gửi vào TK của Chương thì phải chờ Chương khỏi bệnh mới đi rút được.
Hiện bạn Chương đang được gia đình cho lên bệnh viện tỉnh điều trị, bạn đã tỉnh nhưng người còn yếu. Bố Chương nói rằng mai kia khoẻ sẽ cùng Chương quay ra Hà Nội làm việc và sẽ cảm ơn mọi người!
#tuthienluc
#quygiodong