Các bạn thân mến

Các bạn thân mến!
Mặc dù tôi đã nói hôm 14/04/2017 tuy nhiên có nhiều bạn chưa đọc nên vẫn đặt câu hỏi. Hôm nay tôi copy lại để các bạn quan tâm có thể biết thêm.
Sau khi nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn liên quan đến điều kiện thời gian công tác thực tế khi đăng ký dự thi chứng chỉ kế toán hành nghề năm 2017, tôi đã có ý kiến là 36 tháng theo đúng với tinh thần khi trao đổi với ban soạn thảo Luật kế toán 2015.
Tuy nhiên, để đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các bạn, tránh sai sót ảnh hưởng đến uy tín cá nhân tôi, tôi đã gọi điện trao đổi trực tiếp với Bộ Tài chính và có ý kiến như sau:
1. Hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 129/2012/TT-BTC Vv Quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên. Theo đó, gộp chung điều kiện dự thi của cả 02 chứng chỉ này với thời gian bắt buộc đều là 36 tháng.
Hiện tại Thông tư chưa được ban hành do đó tính đến thời điểm hiện tại việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên (theo giải thích của BTC) vẫn phải thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 129/2012/TT-BTC và như vậy có nghĩa là vẫn phải bắt buộc 05 năm công tác thực tế (chú ý đến hôm nay)!!!???
XEM DỰ THẢO!
http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/dtvb/ctdtvb…
2. Luật kế toán 2015 đã có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017 đã bỏ điều kiện 05 năm như qui định tại Luật 2003 (đây là một thay đổi rất lớn và cá nhân tôi cảm thấy rất vui vì là một trong số những nội dung tôi góp ý được ghi nhận) và giao BTC hướng dẫn tại Điều 57. Do đó, việc qui định bao nhiêu năm cần phải chờ Thông tư hướng dẫn. Nhưng vì Điều 58 qui định thời gian tối thiểu để được hành nghề là 03 năm. Do đó, thời gian được phép thi không thể vượt quá 03 năm được.
Sơ dĩ tôi viết ra nội dung này là vì:
– Nếu tôi trả lời 5 năm, các bạn trên 03 năm không tham gia các lớp ôn thi nhưng vài tháng nữa Thông tư ban hành còn 03 năm ==> các bạn trách tôi vì tại tôi mà các bạn mất một năm chờ;
– Nếu tôi nói 03 năm, các bạn ôn thi rồi, cuối cùng BTC không ban hành kịp Thông tư thay đổi hoặc vẫn giữ nguyên 05 năm ==> Các bạn trách tôi sao nở lòng nào lừa các bạn đi học ôn tốn tiền mà không được thi.
Kiểu nào tôi cũng bị trách móc, thôi thì những gì cần nói, tôi đã nói với các bạn, việc 5 > các bạn > 3 có tham gia ôn thi hay không là tùy vào khả năng phán đoán của các bạn, xin đừng chửi tôi vì tôi không phải người ký Thông tư (nếu tôi ký, tôi cho xuống còn 02 năm là phù hợp nhất)!
Chúc các bạn có lựa chọn sáng suốt để đỡ mất thời gian, công sức và cả tiền bạc!
Chị Tư Hiền Nguyễn thông tin lại cho các bạn giúp tôi một lần nữa nghe!