Các đối tác ngoại quốc mỗi khi quyết định hợp tác với mình thường hay “dò la” mình qua các “key person” ở VN và APAC

Các đối tác ngoại quốc mỗi khi quyết định hợp tác với mình thường hay “dò la” mình qua các “key person” ở VN và APAC. Khi họ quyết định ký với mình đồng nghĩa với việc họ đã chọn lựa khá kỷ.
Tuần này vừa xong một đơn hàng đầu tiên với một đối tác Châu Âu và trở thành đại diện thương mại độc quyền ở Đông Dương. Cơ bản khá thuận lợi!
Trên hình là đang trao đổi với một đối tác mới khác về giải pháp IT đến từ Mỹ. Mình quan điểm giàu nghèo có số, đại gia có số, còn việc thì cứ làm, cứ làm và hợp tác cho nhiều vào, làm 10 cái ít nhất kiếm được 1 cái thành công là được. Kinh doanh có thắng có thua, quan trọng là vui vẻ và cân đối để đừng mất tiền đầu tư.