Cách mạng ô đen đã xảy ra ở Việt Nam

Cách mạng ô đen đã xảy ra ở Việt Nam. Hàng ngàn thanh niên Sài Gòn đã xuống đường từ sáng sớm dưới cái nắng oi ả cuối hè để quyết tâm giành cho mình quyền mưu cầu hạnh phúc. Họ mang theo những chiếc ô đen như một biểu tượng của phong trào và hô vang các khẩu hiệu: Chủ nghĩa tiêu thụ muôn năm; Mua sắm hay là chết; Đả đảo hàng Trung Quốc…