Cái bọn plc chuyên đi cướp kinh Phật

Cái bọn plc chuyên đi cướp kinh Phật, giờ bắt đầu cướp đến các tích truyện. Càng dãy dụa bằng sự bất thiện cướp phá thì càng nhanh chết. Vì càng nuốt vào như vậy càng tích nghiệp, nghiệp cướp của giời là tội rất nặng, e rằng địa ngục cũng không dung, càng đi cướp càng tăng thêm thù hận và thù hận sẽ quay trở lại đập chết các ngươi. Những người bị hoạ thảm khốc là minh chứng cho sự u mê, tuy lành hiền nhưng lòng đầy tham, chấp. Bao nhiêu người chết oan mà chưa tỉnh ra mà lũ u mê xứ Việt còn lao đầu vào. Càng rúc vào cướp các điển tích thì càng nhanh bị các điển tích triển hiện cho những đau với đớn rất ly kỳ nhé! Không khác gì trò đùa trẻ con khi xưa, đứa nọ tranh cãi, oánh nhau với đưa kia tranh giành rằng: ông tao cao hơn ông mày rồi bố tao to hơn bố mày xong hết biết sẽ là cụ tao đẻ ra cụ mày….Tởm quá, bắt đầu đến đoạn rằng plc đẻ ra tất thảy rồi. Lũ người giời cũng đuổi đi này mau mau bay hết về nhà mà tu đi.