CAI SỮA BÒ CHO CON ( chia sẻ rất hay của c Tam Vu )

CAI SỮA BÒ CHO CON ( chia sẻ rất hay của c Tam Vu )
Hôm nay mình chia sẻ với các mẹ về việc mình đã cai thành công SỮA BÒ cho con gái lớn của mình khi cháu 5 tuổi. Đây là kinh nghiệm mình rút ra và đã thành công các mẹ tham khảo xem thế nào.
Như mình đã chia sẻ cách đây 7 năm mình làm mẹ mà ko có tý kỹ năng nào. Mình làm mẹ bằng tiềm thức, bằng thói quen các cụ để lại, làm mẹ kiểu ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG ai nói gì cũng tin cũng nghe và mình đã mang con mình ra làm vật thí nghiệm c…
Đọc tiếp