Cảm ơn em đã đưa “chệ” về đến nhà an toàn

Cảm ơn em đã đưa “chệ” về đến nhà an toàn….!
Khởi hành từ Hà Nội : 10h10
Về đến Hải Phòng: 11h40
Chết rét…
Nghiệm ra 1 điều, nên tin vào cảm giác và linh cảm cụa “bản thân”. Chất đồ lên xe, đeo balo vớ cái áo khoác gió rồi, xong lại sợ nóng… Lại tư nhut chắc mềnh dở hơi, nóng vầy lạnh mịe giè, thế là ăn đủ gió ngoài đường 5… Bố khỉ!
Đã cảm giác là bị lạnh roài mà cuối cùng lạnh thật. Thôi tắm phát cho ấm xong đi nằm cho đỡ đau “phao câu”
P/s : rối già… Tự dưng lại nhớ hồi sửu nhi, phóng xe vi vu bạt mạn các cung đường. Hay là hôm tới có tiền tậu em mũ fullface dự bị cho ” những chuyến đi” nhể? – kệ mệ đời – mấy tý đâu mà hững hờ