CDCN 72: Lời cầu nguyện của môn đệ Chúa

CDCN 72: Lời cầu nguyện của môn đệ Chúa
Lạy Chúa Giêsu, con đã sẵn sàng để loan truyền Lời Chúa.
Xin ban cho con ơn can đảm, sức mạnh, và ơn thông hiểu để truyền đạt Sự Thật và để mang về cho Chúa thật nhiều linh hồn.
Xin đón nhận con vào nơi Thánh Tâm Chúa và che chở con bằng Máu Châu Báu Chúa để con được đong đầy những Ân Sủng, hầu loan truyền sự hoán cải vì Ơn Cứu Rỗi của tất cả con cái Chúa khắp mọi nơi trên thế giới mà không phân biệt tín ngưỡng của họ. Con luôn tín thác vào Chúa. Môn đệ yêu dấu của Chúa. Amen