Chả là hôm qua rảnh rảnh mình mua ít hoa quả về ăn các bạn ạ

Chả là hôm qua rảnh rảnh mình mua ít hoa quả về ăn các bạn ạ!
Éo le là ra ngoài chợ thấy quả này là lạ mới quay lại hỏi chủ quán xem đây là quả gì thì bảo đây là quả măng cụt !
Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói khi mà ông chủ bảo quả này ăn ngọt ngon lắm !Nghe mát tai , chảy nước rãi mồm nên đành Ngậm ngùi mua vài kí lô về ăn!
Nhưng éo le nữa là
Về ăn kiểu gì mà càng ăn càg chát , càng gặm càg đắng mề ! Lôi bột canh ra chấm mà vẫn chát Thế ma khen ngon ngọt lắm !
Em Hờn ông bán hàng
See Translation