Chả nhẽ cứ phải đần đi một chút

Chả nhẽ cứ phải đần đi một chút… biết ít đi… à nhầm giả ngơ đi nhiều chút thì phụ nữ sẽ bớt khổ?
Anyway… cái gì cũng có giá của nó, sẽ là bất hạnh lớn nhất cuộc đời khi đặt cược hp đời mình vào tay người khác trong khi họ ko hiểu giá trị của sự cho đi…