Chắc chắn rồi sẽ có nhiều mây đen mù tối và gió kéo đến phần phật

Chắc chắn rồi sẽ có nhiều mây đen mù tối và gió kéo đến phần phật, nó không đến ngay mà tích lại dần nghiệt ngã. Mọi người nhắc bản thân hãy tốt hơn chính mình hôm qua. Vì hôm qua đã tốt thì hôm nay phải tốt hơn. Có vậy mới thay đổi các hàng cây và khi bão tố mưa bão dài ngày thì cây dựa vào cây đi qua cơn bão. Nếu không cây to đổ làm bật cả rễ cây nhỏ. Luôn tự nhắc đã tốt thì mãi cũng cứ mãi tốt hơn. Sẵn sàng quỳ gối trên nền gạch khi trước mắt mình là bàn thờ gia tiên hay các thần thánh, Thượng Đế. Vì có quỳ gối mới có khiêm nhu để làm điều tốt cho 1 ngày. Ngày nào cũng phải quỳ xuống để biết mình bỏ qua quá nhiều điều đáng phải làm cho mình, người thân và xã hội tốt đẹp hơn.