Châu thấy mình cứ dễ thương với đời

1  
Châu thấy mình cứ dễ thương với đời, là đời sẽ dễ thương với mình.. Hihi

Comments are closed.