Chỉ có thể là R&B

Chỉ có thể là R&B.
Không những tạo ra môi trường kinh doanh và được dạy có thêm kiến thức
Thuận lợi giúp nhìu chị em, đẹp và có thêm thu nhập trong cuộc sống sống
Ngoài ra việc xả hội công tác từ thiện thì Cty R&B, nói chung và Giám đốc và các a chị Đại lý, Tổng đại lý thì rất nhiệt tình và tích cực tham gia cứu chợ đồng bào lũ ống tại Mù Cang Chải về .
Chuyến đi thành công tốt đẹp. Và đã trao được quà tận tay cho đồng bào.
Hiện nay còn khu vực Mường La, chúng ta kế hoạch sau , bạn Hoàng Quỳnh tại Sơn Là mất nhà cửa hoàn toàn. Công ty R&B chúng ta sẽ hỗ trợ bạn ấy 5.000.000 đồng .
Đúng là một môi trường làm việc thật tốt và Ý nghĩa lun đem niềm vui và tự tin cho mọi người .
Iu Cty quá đi