{chia sẻ với bạn trẻ}

{chia sẻ với bạn trẻ}
ĐIỂM MẠNH CỦA BẠN LÀ GÌ?
Có bao giờ bạn tự tin vỗ ngực nói về 5 ĐIỂM MẠNH của bạn là gì không?
Và bạn hiểu về 5 điểm mạnh ấy thế nào, bạn biết khai thác nó ra sao? bạn sẽ làm gì với nó.
Nếu trong công việc, bạn dám gặp người cấp trên và nói là đây, 5 điểm mạnh của em đây. Hãy để em làm đúng điểm mạnh của mình. Và nếu thấy em làm tốt, hãy tăng lương cho em!!!!
Ngoài công việc, thì 5 điểm mạnh này sẽ giúp bạn lý giải tại sao bạn chọn cái này, tại sao bạn làm cái này tốt, tại sao làm cái này mà lại thấy thỏa mái, cái kia lại không.
Và đối với người khác, mình hiểu được 5 điểm mạnh của họ thì mình hiểu tại sao họ lại hành xử thế này, tại sao họ làm tốt cái này, họ chọn cái kia…
Tất cả chúng ta có 32 ĐIỂM MẠNH, 32 điểm mạnh ấy nằm ở 4 lĩnh vực: Ý tưởng-Stagegic thiniking? Hành động-Executing? Quan hệ-Relationship building, Ảnh hưởng-Infuluencer?
Tùy vào 5 ĐIỂM MẠNH của mình rơi vào lĩnh vực nào nhiều nhất thì mình sẽ mạnh ở lĩnh vực ấy.
Làm sao biết được? Dùng chương trình StrengthsFinder 2.0
Điều kiện là bạn rành tiếng anh. Bạn nào làm nhà xuất bản, giáo dục Việt Nam nên mua lại chương trình này và dịch sang tiếng Việt cho người Việt mình!
Mua sách, và sách có code để làm bài test online để tìm ra 5 ĐIỂM MẠNH của mỗi người.
SÁch bản hardcoppy hoặc bản online, thanh toán bằng thẻ, tầm 17$
RẤT ĐÁNG ĐỒNG TIỀN ĐỂ MUA SÁCH VÀ LÀM BÀI TEST!
Ví dụ thực tế nhé, 5 cái STRENGTHS của mình, có 3 điểm mạnh nằm ở lĩnh vực Ý TƯỞNG, 1 cái ở Xây dựng mối quan hệ, 1 cái ở Hành động.
1. LEARNER: You love to learn. The subject matter that interests you most will be determined by your other themes and experiences, but whatever the subject, you will always be drawn to the process of learning…..
2. INTELLECTION: You like to think. You like mental activity. You like exercising the “muscles” of your brain, stretching them in multiple directions. This need for mental activity may be focused; for example, you may be trying to solve a problem or develop an idea or understand another person’s feelings.
3. RELATOR: Relator describes your attitude toward your relationships. In simple terms, the Relator theme pulls you toward people you already know. You do not necessarily shy away from meeting new people—in fact, you may have other themes that cause you to enjoy the thrill of turning strangers into friends
4. INPUT: You are inquisitive. You collect things. You might collect information—words, facts, books, andquotations—or you might collect tangible objects such as butterflies, baseball cards, porcelain dolls,or sepia photographs. Whatever you collect, you collect it because it interests you. And yours is the kind of mind that finds so many things interesting.
5. RESPONSIBILITY: Your Responsibility theme forces you to take psychological ownership for anything you commit to, andwhether large or small, you feel emotionally bound to follow it through to completion. Your good namedepends on it. If for some reason you cannot deliver, you automatically start to look for ways to make it up to the other person. Apologies are not enough.
See Translation