cho em nổ inbox vì sét vay này đi các mẹ

cho em nổ inbox vì sét vay này đi các mẹ
Set mẹ bé nhà em về hàng có sẵn rồi nhé . Ảnh thật mẫu mặc đấy!!! hàng MANGO VIỆT NAM, chất thô đũi vừa mát vừa xinh
bang Sz vay bé
Sz 2 ( 10-14kg)
Sz 4 ( 14-17/18kg)
Sz 6 (18-25kg)
Sz mẹ S M L phom từ 40-60kg
giá : mẹ #170k + con #120k cả sét #290k
em có bán lẻ và có nhận ODER nếu thiếu hàng nhé