Cho một ngày đầu tháng cuối tuần khởi sắc

1 1 1  
Cho một ngày đầu tháng cuối tuần khởi sắc.
Vui đùa cùng các em nhỏ thật là thích, làm mình cũng hồn nhiên trở lại.
P/s: Không gian nơi ấy rộng thênh thang làm tâm hồn con người cũng mở ra rộng lớn. Chỉ nói 1 từ NHỚ.
See Translation