Chưa bao giờ khoảng cách giàu nghèo tại Hà Nội trở nên rõ rệt như lúc này

Chưa bao giờ khoảng cách giàu nghèo tại Hà Nội trở nên rõ rệt như lúc này .Người giầu có tìm hiểu cách thức chuyển tiền qua Thụy Sĩ và có thẻ xanh vào Mỹ .Người giàu nhờ có chức vụ cao trong chính quyền. Họ giàu thì quá giàu nhưng khó có thể biết nguồn tiền họ kiếm được ở đâu ra.” – Người giàu ở Hà Nội tìm cách di-cư sang Mỹ …. NHƯNG.. – Điều kiện khó nhất cho họ là làm sao đễ minh chứng nguồn gốc tài sản