Có những người đàn ông trọng cái nhìn hoặc sự thanh xuân tươi mới

Có những người đàn ông trọng cái nhìn hoặc sự thanh xuân tươi mới.
Có những người đàn ông yêu bằng cái bao tử, bằng độ nghi ngút của bếp thơm và đôi má hồng vì lửa.
Cũng có những người thấy nỗ lực hoàn thiện mình của một người phụ nữ, để ngày hôm nay cô ấy tốt hơn chính mình của ngày hôm qua. Dài theo năm tháng họ sẽ thấy những điều cô ấy làm mang lại một ý nghĩa cho riêng cô, cho cả gia đình và cho chính người đàn ông đó.
Không có đúng sai mà chỉ có hoà điệu.
Chẳng có hơn kém mà luôn nên hướng về hài lòng.
(Sách #Điêu viết, sẽ cố tỉa ngòi bút của mình để cắt được những nhát mổ sắc như dao lazer, như mũi khoan kim cương, ngọt lịm, mà sâu, mau lành, lại không đau. Thử thách riêng của kỹ thuật và cảm xúc mà mình muốn trải nghiệm là một hiệu ứng “chữ viết 3D”, ai thấy sóng thì thấy, ai thấy êm thì thấy, ai thấy cả sóng cả đá ngầm lại thấy cả bóng chàng Trương Chi.
Nguyện cho con thành tựu viên mãn _____()_________)