Con đường Thiền hành ngày hôm qua nơi “chứa đựng” bước chân bình an của giáo viên trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm

1 1 1 1  
Con đường Thiền hành ngày hôm qua nơi “chứa đựng” bước chân bình an của giáo viên trường Tiểu Học Đoàn Thị Điểm.
Sáng nay quay trở lại nơi đây để tiếp tục chia sẻ những bước chân bình an, giấc ngủ yên vui cùng với FOCO
See Translation