Con máy soi nhầm

Con máy soi nhầm
Nhà tôi mua con máy. Chả hiểu sao tin đồn ầm ra, con này giỏi lắm. Ở nhà tôi nó đảm nhận công việc lau nhà, giặt quần áo và bóp chân. Tin đồn rằng nó có thể:
– Chỉ đạo, lãnh đạo được việc công.
– Huấn thị, hướng dân, bồi bổ, giáo dưỡng vài ngay chưa hết – nói như con máy mà, thiên ngôn bát xác
– …
Người ta đặc biết quan tâm nó có khả năng soi biết được người tốt xấu, lập trường vững hay không, phản quốc hay phản động, có bôi nhọ hay không bôi nhọ lãnh đạo.
Thế là nó được mời đến làm việc soi người, thù lao 100 đô một giờ. Nhà tôi vớ bẫm, tất nhiên phải lại quả cho họ 70%.
Hôm đó do soi nhiều quá, mấy ông sử dụng lại không quen vận hành con máy, thí dụ thi thoảng nịnh thối nó một câu, rồi chả nạp điện cho nó gì cả, hay nịnh đểu, vỗ vào mông nó một cái. Đâm ra cuối buổi con này soi và phát ngôn rất linh tinh:
– Ông này bôi nhọ đất nước – nó soi xong kết luận vậy.
– Ông này nhọ mồm, hay nói xấu lãnh đạo.
– Ông này lập trường hơi bị lung nay.
Cái khốn của con máy toàn phán vào các ông lập trường cứng, quan điểm vững vàng. Đau nhất là nó phán ông kia:
– Ông thì lập trường cứng, nhưng sao nghèo thế. Thành phần bần cố.
Ông này cú quá:
– Ông mày thèm đứng trong tầng lớp bần cố. Ông là cán bộ, nhà ông giàu có, tiền ông gửi ối nhà băng ngoại. Cứ có biến là ông vù đi Tây ông điều trị bệnh nhá. Tiên nhân cái con máy nhà mày.