Cuộc sống giống như một cơn lốc xoáy

Cuộc sống giống như một cơn lốc xoáy.
Có thể cuốn phăng mọi thứ bất cứ lúc nào!
Chỉ những ai đủ mạnh, mới có thể vượt lên trên nó một cách dễ dàng.
Thế cho nên đừng tự tạo cơn lốc xoáy đó cho chính cuộc đời mình./.
LyLy Nguyễn Media