Đắc nhân tâm

Đắc nhân tâm
Sách không có lỗi, lỗi ở người đọc sách
Cuốn sách nổi tiếng giúp người đọc biết cách kiểm soát hành động và đưa ra những phương pháp thu phục nhân tâm rất hay…
Nhưng vô tình những ghi chép trong cuốn sách này cũng tạo ra một số người giả tạo… lợi dụng thuật đắc nhân tâm để lợi dụng người khác, cố tỏ ra mình quan tâm yêu thương họ… và rồi cuối cùng lợi dụng họ làm việc như trâu chó cho mình..!
Sáng sớm thấy Newfeed một số status mà bỗng thấy cảm thán quá
#nhatkytuoi32