Đàn ông thích đi săn

Đàn ông thích đi săn, thường là những con cọp, vì mới sinh và còn chưa đủ trưởng thành nên thường mang trong mình sự chinh phục và hiếu thắng.
Nên nếu thích đi săn, chỉ là những người suy nghĩ chưa đủ chín chắn. Mà những người đàn ông đủ chính chắn và trưởng thành, họ sẽ không đi săn nữa, mà họ ngoại tình…ngoại tình một cách ngiêm túc.
Đàn ông ngoại tình thì MẤT CHẤT, đàn bà ngoại tình thì MẤT GIÁ TRỊ.
Không phải đàn bà dung túng cho đàn ông ngoại tình, mà cuộc đời này vốn dĩ đã dung túng cho đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Đàn ông ngủ với một trăm người phụ nữ, không mất gì cả.
Phụ nữ chỉ cần ngủ với một người đàn ông, đã mất đi rất nhiều. Là cuộc đời và ông trời hơi chiều chuộng đàn ông, và có phần hơi ích kỷ với phụ nữ.
#HuyenTrangBatHoi