Đêm nhớ về mùa Xuân Sài Gòn

Đêm nhớ về mùa Xuân Sài Gòn, nhớ lắm hương Tết ngày xưa và những manh áo mới ngày tôi còn bé nhỏ… Tôi nhớ, những năm sau 75 nhà tôi nghèo khó và ba bị bắt đi cãi tạo. Mùa Xuân anh chị em trong nhà không manh áo mới, mẹ đành đem ra những chiếc áo dài xưa mẹ từng rất yêu quý và cắt may lại cho chúng tôi được có quần áo mới vui Xuân.
Nhớ lại mà thấy thương mẹ biết bao nhiêu. Dù đói khổ nhưng vẫn phải cố gắng lo cho 9 anh em tôi được có những cái Tết tuổi thơ tươm tất thơm tho… Giờ đây nhớ lại tôi vẫn loáng thoáng nghe mùi vải và mùi long não của những chiếc áo dài năm xưa của mẹ.
Tôi viết những dòng này, khi mặt đường bên ngoài đang trắng xoá, nhiệt độ -C lạnh tê tái của mùa đông Minnesota và không khí Tết thì chẳng thấy đâu…. Thế là đã 35 cái Xuân xa quê hương.