Đen

1 1  
Đen – trắng, trái – phải, tốt – xấu đó là tính hai mặt trong cuộc sống hàng ngày. Nếu ta cứ đi tìm kiếm, mổ xẻ để cân đong đo đếm thì chắc có lẽ đi hết tuổi đời của mình cũng không thể nào làm được. Chỉ có cách biết chấp nhận nó, nhìn nó như nó là thế để hoàn thiện chính mình mỗi ngày thì ta mới có được an vui.
Tham lam là một loại độc dược và dục vọng của con người không có điểm dừng. Do đó con người không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, và có được hạnh phúc thật sự. Nên nhớ đến ba “đơn thuốc” của cuộc đời để cuộc sống mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa hơn:
Đơn thuốc thứ nhất: NGHĨ NGƠI. Hãy biết chăm sóc chính bản thân mình và tận hưởng cuộc sống.
Đơn thuốc thứ hai: CHO ĐI. Đó là cách mà chúng ta tăng thêm “sổ tiết kiệm hạnh phúc” của chính mình.
Đơn thuốc thứ ba: BUÔNG XUỐNG. Hãy buông bỏ những mong cầu, ghét ghen, đua đòi, trách móc, hơn thua… và buông xuống những thứ không cần thiếtTa sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ngày của ngày BIẾT ĐỦ LÀ ĐƯỢC.
See Translation

Comments are closed.