Đi đúng luật

1  
Đi đúng luật, ở tốc độ an toàn, cũng có thể băng hà như chơi bởi mấy bác xe tải này….
See Translation